• Zasvěcení

    Zasvěcení provádím nyní jen v rámci Mistrovské školy mystérií.