• Podzimní rovnodennost – aktivace Hraničních hor

    Podrobné informace a možnost přihlášky naleznete zde:

    https://druidi.cz/pozvanka/podzimni-rovnodennost-aktivace-hranicnich-hor/

    Kurz: Podzimní rovnodennost – aktivace Hraničních hor
    Termín: 17. 10. od 11.30