• Knihy

  Ukázky z knihy 2012 a dál…

  Ve Vesmíru je bezpočet světů, stejně jako je bezpočet zrníček písku na všech plážích na Zemi. Každý z těch světů je stejně skutečný jako ten náš. Na každém z nich dochází k řetězci událostí, příhod, náhod, které ovlivňují jeho budoucnost. Bezpočet světů, nesčetné okamžiky, nezměrnost vesmíru a času. A my na naší malé planetě, v tomto okamžiku a právě zde, čelíme kritickému zlomu v historii. To, co s naším světem v tomto okamžiku podnikneme, se bude dál šířit stoletími a zásadním způsobem ovlivní osud našich potomků. Je v naší moci zničit naší civilizaci a možná i náš druh.

  CARL SAGAN, ASTRONOM, ASTROFYZIK, AUTOR VÍCE NEŽ 600 VĚDECKÝCH PRACÍ A 20 KNIH

  Nacházíme se ve velmi napínavém okamžiku dějin, možná v bodu zvratu. Tlaky a nepokoje nás mohou vrhnout do nového a vyššího řádu.

  ILYA PRIGOGINE, FYZIKÁLNÍ CHEMIK, FILOSOF, NOSITEL NOBELOVY CENY

  Vy a já žijeme ve zlomovém okamžiku pozemské historie. Svět dramaticky prožívá metamorfózu a Matka Země mění a otevírá cestičku do vyšších světů. My, její děti, nyní kráčíme mezi dvěma světy, mezi naším obyčejným každodenním životem a světem, který předčí dokonce i sny našich nejstarších předků.

  DRUNVALO MELCHIZEDEK, VIZIONÁŘ, ESOTERIK, AUTOR

  Staré hranice se na všech mezích bortí. Přichází doba hluboké reorganizace a restrukturalizace znalostí…

  KENNETH BOULDING, EKONOM, FILOSOF, VĚDEC, PREZIDENT AMERICKÉ ASOCIACE PRO ROZVOJ VĚDY

  Jednou se mysl probudí k evoluci, a lidstvo vstoupí do nové fáze.

  PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, MYSLITEL, VĚDEC, TEOLOG, FILOSOF, ALCHYMISTA, GEOLOG, PALEONTOLOG, AUTOR